Byggnadsställningar

Ramställningar för fasadarbeten
Dessa är systemställningar där den vertikala konstruktionen består av prefabricerade flata ramar. Ställningens ramkonstruktion med god styvhet i tvärled ger stora fördelar för användaren och medger en snabb montering och demontering. Räcken och diagonalstag monteras bekvämt utan verktyg med hjälp av spärrtappar påsvetsade i ramen. Ramställningar lämpar sig mest för konstruktioner där det krävs olika bredder på plattformar vilket åstadkommes med hjälp av konsoler hos intilliggande ramar.


Rullställningar
Dessa byggställningar används vid mur-, puts-, målar-, montage-, svets-, installations- och glasarbeten. Rullställningar kan användas både utom- och inomhus. Rullställningen kännetecknas av enkel konstruktion, enkelt och snabbt montage. Komponenterna sammanlänkas utan skruvar med tappförband (tapp - hylsa eller muff).


Modulställning
Dessa är systemställningar där reglar och stag sammanlänkas med spirorna i fasta knutpunkter placerade med regelbundna avstånd (moduler). Montaget av modulställningar är mer tidskrävande. De är nödvändiga då det behövs en ställning med avancerad tredimensionell konstruktion. Modulställningar kan lämpligen anpassas till ett objekts komplicerade ytor, ex. som industriella ställningar vid uppförande, underhåll, renoveringsarbeten av teknologisk utrustning där det finns stort antal installationer och ledningar.