Uthyrning av ställningar

Företaget "Fasad expert” driver med framgång sin verksamhet på den svenska marknaden sedan 2011. Vi erbjuder montering, demontering och uthyrning av byggnadsställningar för byte av takbeläggning, putsning, fasadmålning. Vi har olika ställningsbredder, arbetsplattformar, konsoler beroende på kundens behov. Med hänsyn till för Sverige typiska väderleksförhållanden erbjuder vi våra kunder olika skydd i form av regn- eller vindskydd. Vi åtar oss alla otypiska projekt och utför våra uppdrag med största noggrannhet och i tid samt i enlighet med god byggnadssed och föreskrifter gällande i Sverige. För att höja våra tjänsters kvalitet har vi utvidgat vår offert med möjligheten att projektera och välja ställningskomponenter med hjälp av specialmjukvara. Våra kvalificerade montörer vilka har erfordrade certifikat bistår med rådgivning inom ställningsmontage. Priser för uthyrning av byggnadsställningar överenskommes individuellt. Vi erbjuder rabatter för kunder vilka hyr stora ställningslängder. Vi är flexibla och vill att alla kunder blir nöjda. Våra kunder vet att ställningar är vår passion.

Vår offert

Tack vare mångårig erfarenhet och specialutrustning kan vi erbjuda Er:
Uthyrning av ramställningar för fasadarbeten
Uthyrning av modulställningar

mer... »
Kontaktuppgifter


Fasad Expert 


Källs Vangaväg 125
269 95 Båstad
Kontor:
Tel: +46 431 366 599
mail: info@fasadexpert.se
Marcin Paw
Mobil: +46 709 562 823
mail: martin@fasadexpert.se
Joanna Paw
Mobil: +46 708 710 324
Mail: joanna@fasadexpert.se
Dawid Porcz
Mobil: +46 701 417 256
Mail: dawid@fasadexpert.se


Skriv till oss